KAN-therm: Jamstvo izjava
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Jamstvo izjava

KAN-therm proizvodi dolaze sa 10-godišnjim jamstvom materijala.*

KAN Sp. z o.o. se obavezuje da će otkloniti fizičke nedostatke ili isporučiti elemente sistema KAN-therm bez nedostataka ako se ti nedostaci uoče u roku od 10 godina od datuma prodaje (2 godine u slučaju komponenti za kontrolu i automatizaciju).

KAN Co je osiguran u iznosu od 6 395 361,23 EUR za pokrivanje mogućih potraživanja, koja mogu uslijediti iz odredbi o jamstvu. 

This guarantee covers the use of products according to their specifications.

*Warranty conditions >>