Space

Etički standardi KAN grupe

KODEKS ETIČKOG PONAŠANJA KAN GRUPE

KAN Grupa dužna je obavljati svoje aktivnosti na pošten i marljiv način tako da se prema svakom zaposleniku, suradniku i poslovnom partneru postupa s poštovanjem. Bez obzira na načela poslovnog ponašanja, vrijednosti ili lokalna prava primjenjiva na druge tvrtke — ovaj KODEKS ETIČKOG PONAŠANJA sadrži ključne standarde poslovnog ponašanja koji su kodeks etičkog ponašanja kojeg se moraju pridržavati svi zaposlenici i suradnici KAN grupe.

Ovaj KODEKS ETIČKOG PONAŠANJA sadrži detaljna objašnjenja i primjere ponašanja u problematičnim situacijama te sigurnosnu klauzulu.

I. SIGURNOSNA KLAUZULA - NE BOJTE SE PROGOVORITI

Svi zaposlenici i suradnici KAN grupe uvijek bi se trebali pridržavati gore navedenih etičkih standarda. Ako ikada naiđete na ponašanje koje po vašem mišljenju krši ovaj Kodeks, prijavite to svom nadređenom ili inspektoru za prekršaje - kontaktirajte putem:

a) putem e-pošte: ethics@kan-therm.com

b) putem telefona: +48 516 108 175

Prijave mogu biti i anonimne.

UPRAVNI ODBOR KAN GRUPE vodit će brigu o sigurnosti svakog zaposlenika i suradnika koji u dobroj vjeri traži savjet ili prijavi nedolično ponašanje temeljeno na ovim etičkim standardima. Zaštićena je i osoba koja sudjeluje u kršenju nekog od ovdje navedenih pravila, ali to otkrije UPRAVNOM ODBORU KAN GRUPE (zaštićeni svjedok).

 II. POŠTENJE U POSLOVANJU

2.1. VAŠE PONAŠANJE KAO DJELATNIK ILI SURADNIK

Kao zaposlenik/suradnik dužni ste povjerene poslove obavljati na način da svojim ponašanjem presudno utječete na profesionalna postignuća i izravno pridonosite ostvarenju ciljeva KAN Grupe. Zapošljavanje/suradnja treba se temeljiti na lojalnosti, međusobnom poštovanju i povjerenju, a primarna obaveza zaposlenika/suradnika je uspjeh KAN Grupe.

Therefore Stoga trebate:

a) doprinijeti provedbi politike KAN Grupe, izvršavajući svoje zadatke s najvećom marljivošću;

b) poštivati ​​brzinu, točnost i općeprihvaćeno dobro ponašanje, izravno ili u korespondenciji;

c) težiti učinkovitom povećanju svojih stručnih kvalifikacija i znanja, što će vam omogućiti učinkovitije obavljanje vaših zadataka i pružiti vam šanse za osobni razvoj i napredovanje;

d) preuzeti odgovornost za vaše riječi koje vas obvezuju kao službeni dokument;

e) čuvati dobro ime KAN Grupe i dostojno predstavljajte KAN Grupu, formalno i neformalno;

f) čuvati vlastiti imidž unutar tvrtke - ne izazivati ​​situacije koje bi mogle izazvati nepotrebne sumnje ili pretpostavke;

g) važno je ne kombinirati posao i privatnost, tj. na primjer ne pozivati ​​članove obitelji na sastanke koje organizira tvrtka (osim sastanaka organiziranih s osobama u pratnji);

h) poštivati ​​zakon i utvrđene postupke ponašanja na koje je KAN Grupa dužna prema svojim kupcima, partnerima i suradničkim tvrtkama;

i) ne koristiti radno vrijeme i radno mjesto u KAN Grupi ili materijale KAN Grupe za obavljanje zadataka koji nisu povezani s Vašim profesionalnim dužnostima;

j) voditi računa o svom izgledu i jezičnoj kulturi unutar i izvan KAN grupe.

2.2. PRIHVATANJE I TRAŽENJE PREDNOSTI. SPRJEČAVANJE PRIJEVARE.

2.2.1. KAN Grupa očekuje da radite solidno i pošteno, suzdržavajući se od krađe ili nepropisnog korištenja imovine tvrtke ili imovine kolega te da nećete nikoga dovesti u zabludu u svrhu stjecanja nenamjerne dobiti KAN Grupe.

2.2.2. Zabranjeno vam je prihvaćanje ili traženje pogodnosti koje su povezane s vašim funkcijama i dužnostima ili proizlaze iz njih.

2.2.3. Prednost se definira kao: poklon ili nagrada, kao što su novac, povremeni darovi, naknada za putovanje ili dopust, kredit, naknada, ugovor, pozicija, klijent, tvrtka koja surađuje ili dobavljač/prodavatelj usluge itd.

2.2.4. Prihvatljivi su samo mali prigodni darovi (ne veći od 100 EUR) koji se moraju prijaviti direktoru prodaje i direktoru ljudskih resursa.

2.2.5. U slučaju nedoumice, potražite pomoć pismenim putem/e-poštom od predstavnika svoje tvrtke/direktora tvrtke, direktora prodaje i direktora ljudskih resursa.

2.2.6. Prijevara je varka koja se namjerno provodi kako bi se osigurala nepoštena ili nezakonita dobit i uključuje zabludu, prikrivanje, prelistavanje, krivotvorenje ili mijenjanje (elektroničkih) dokumenata. Prijevaru može počiniti jedna ili više osoba (tajni dogovor) i može uključivati ​​unutarnje i/ili vanjske strane poput dobavljača ili kupaca.

2.2.7. Rukovodstvo KAN Grupe odgovorno je osigurati da su identificirani rizici od prijevare, imati odgovarajuće kontrole i pratiti učinkovitost kontrola na tekućoj osnovi. Svaki bi se rukovoditelj trebao upoznati s vrstama nepravilnosti koje se mogu dogoditi unutar njegovog ili njezinog područja odgovornosti i usmjeriti svoje osoblje da bude oprezno u pogledu bilo kakvih znakova potencijalne prijevare.

2.2.8. PRIMJERI

a) Primjer 1

a)  Zaposlenik/suradnik zahtijeva proviziju kako bi određeni dobavljač bio odabran. To znači da za svaku kupnju zaposlenik/suradnik dobije npr. 2% od ugovorene nabavne cijene od dobavljača. Ovo se smatra krađom jer je navodno kupoprodajna cijena za KAN Grupu mogla biti 2% niža od ugovorene. Takvo ponašanje ozbiljno šteti KAN Grupi i rezultira trenutačnim otkazom zaposleniku ili prekidom ugovora suradnika.

b) Primjer 2

    Zaposlenik/suradnik KAN Grupi prezentira krivotvorene dokumente kako bi dobio sredstva za nabavu materijala koji će prodati za svoj račun. Takvo se ponašanje smatra krađom i rezultira trenutačnim otkazom zaposleniku ili prekidom ugovora sa suradnikom.

c) Primjer 3

      Zaposlenik/suradnik dobiva pogodnosti za odobravanje dodatnog trgovačkog popusta za izvođača. Takvo postupanje izlaže KAN Grupu financijskim gubicima i rezultira trenutačnim otkazom zaposleniku ili prekidom ugovora suradnika.

2.2.9. PITANJA I ODGOVORI:

a) Pitanje i odgovor 1

Sumnjam da je zaposlenik/suradnik sudjeluje u prijevari i želim znati što da radim?

Molimo vas da situaciju prijavite izravno svom nadređenom i/ili inspektoru za prekršaje (pogledajte klauzulu "ne bojte se progovoriti"). Ako sumnjate na prijevaru, nemojte o tome razgovarati ni s jednom od uključenih osoba i nemojte pokušavati sami istražiti ili utvrditi činjenice. Vaš nadređeni i/ili inspektor za prekršaje pregledat će predmet i poduzeti odgovarajuće korake.

b) Pitanje i odgovor 2

Sumnjam da moj nadređeni je uključen u shemu prijevare i želio bi znati što trebam poduzeti? 

Prijavite situaciju Upravnom odboru KAN Grupe ili inspektoru za prekršaje, a zatim će stvar biti pregledana bez predrasuda i istražena. U slučaju bilo kakve sumnje na prijevaru od strane izvršnih zaposlenika, ne bojte se progovoriti – prijavite na:

a) e-mail: ethics@kan-therm.com

b) telefon: +48 516 108 175

Prijave mogu biti i anonimne.

Question Pitanje i odgovor 3

Hoće li imati posljedica za mene ako sam pogrešno procijenio situaciju?

KAN Grupa cijeni predanost svojih zaposlenika/suradnika interesima tvrtke i volju izraziti zabrinutost u vezi sa sumnjivim situacijama. Mogućnost da se prijevara uspješno istraži i ispravi ovisi o brzom i povjerljivom izvješćivanju. Naravno, nećete biti pogođeni stvaranjem svijesti o prijevarnom ponašanju gdje će se unatrag vaša prosudba pokazati netočnom. Međutim, nije dopušteno namjerno opozvati nekoga bez opravdanog razloga.

2.3. BEZ KORUPCIJE ILI PODMIĆIVANJA

2.3.1. Politika KAN grupe apsolutno zabranjuje bilo kakve korupcijske prakse u javnom i privatnom sektoru u svim zemljama u kojima posluje.

2.3.2. Zabranjeno je korumpirati (ili pokušati korumpirati) druge osobe, organizacije ili tvrtke na bilo koji način. Nije vam dopušteno nuditi ili prihvatiti ništa vrijedno s ciljem dobivanja pomoći u poslu. KAN Grupa izbjegava prijevaru ili sukobe interesa pod bilo kojim okolnostima.

2.3.3. Dopušteno vam je davati marketinške materijale pripremljene i registrirane u tvrtkama KAN Grupe, u skladu s pravilima opisanim u procedurama cirkulacije marketinškog materijala.

2.3.4. PITANJA I ODGOVORI:

a) Pitanje i odgovor 1

smo zahtjev za dozvolu za prilagođavanje našeg postrojenja. Lokalni dužnosnik sugerirao je da bi mogao ubrzati proces uz plaćanje malog iznosa. Možemo li prihvatiti ponudu lokalnog dužnosnika za ubrzanje procesa u našoj tvrtki?

KAN Grupa zabranjuje davanje plaćanja za olakšavanje. Nije vam dopušteno prihvatiti ponudu lokalnog službenika i to morate prijaviti svom nadređenom/direktoru tvrtke i direktoru ljudskih resursa.

b) Pitanje i odgovor 2

Pozivamo nekoliko direktora cijenjenog klijenta za večeru svake godine. Je li to dozvoljeno?

Dopušteni su izdaci za zastupanje s ciljem održavanja dobrog odnosa s klijentima. Međutim, ne smije se vršiti nikakav nedopušten nezakonit utjecaj i uvijek se mora izbjegavati svaki dojam podmićivanja.

2.4. NEPOŠTENO NATJECANJE - IZBJEGAVANJE PROTUKONKURENCIJSKOG/PROTUMONOPOLSKOG PONAŠANJA

2.4.1. Gotovo sve zemlje u kojima KAN grupa posluje imaju zakone o tržišnom natjecanju (ili antimonopolske zakone). Srž ovih zakona uvijek je ista: tvrtke ne mogu proslijediti nikakve povjerljive informacije svojim konkurentima. Naravno, izričito je zabranjeno utvrđivanje cijena između konkurenata ili dogovaranje (čak i neslužbeno) o poštovanju ili usredotočenosti na skupine kupaca druge strane.

2.4.2. Zabrana kartela shvaća se još šire. Povreda zakona o tržišnom natjecanju je davanje informacija predstavniku konkurencije o našim trenutnim politikama, našim namjerama ili čak najnovijim odlukama o komercijalnoj politici.

2.4.3. Postoje, naravno, područja prava tržišnog natjecanja koja su raznolikija, poput: možemo li surađivati ​​s poduzećem u istraživanju i razvoju? Ili, možemo li zajednički kupovati ulazne proizvode? Ili, možemo li razgovarati o ekskluzivnom poslovanju s dobavljačem ili distributerom/kupcem? To su pitanja koja zahtijevaju delikatnu pravnu i ekonomsku analizu. Nemojte donositi nikakve odluke o takvim pitanjima bez prethodnog savjetovanja s upravom.

2.4.4. Još jedan aspekt prava tržišnog natjecanja odnosi se na kontrolu tvrtki s jakim položajem na određenom tržištu. Ako jedna tvrtka ima vrlo jaku poziciju na tržištu (kvazi-monopol ili dominacija), komercijalna sloboda značajno je ograničena određenim zakonima o tržišnom natjecanju. Smatra se da se tržišna dominacija obično događa kada možemo postaviti vlastita pravila ne obraćajući puno pozornosti na konkurenciju. Tržišni udio i udaljenost od konkurenata odlučujuće su karakteristike koje određuju dominaciju. Ako vjerujemo da imamo tržišni udio od najmanje 5%, moramo pažljivije analizirati svoje uvjete.

2.4.5. Možemo li ipak napraviti ekskluzivne aranžmane ili dati popuste kupcima? Ako imate takvih pitanja, obratite se svojoj upravi.

2.4.6. PRIMJERI:

a) PRIMJER 1:

Održava se poslovna konferencija. Teme o kojima se raspravlja uključuju, između ostalog, trenutne postupke certificiranja i zakonske prijedloge koji se odnose na standarde koje proizvodi moraju zadovoljiti.

Tijekom pauze za kavu započinjete razgovor sa zaposlenicima konkurentnih tvrtki. Tema razgovora prelazi na tekuće godišnje pregovore s važnim distributerom.  Ovaj distributer zahtijeva veće popuste, produljena razdoblja kredita i povrata, smanjene minimalne narudžbe, veću reklamnu podršku i sudjelovanje u raznim marketinškim aktivnostima. Od kolega čujete da se i oni bave istim zahtjevima i da će zahtjeve za marketinškom potporom vjerojatno prihvatiti, a ostale oštro odbiti. Sada pitaju kako ćemo mi odgovoriti na zahtjeve. Odgovarate da još nismo odlučili, ali smatrate da je strategija o kojoj razmišljaju ispravna. Navodite kako mislite da bi bilo dobro da se barem preostali zahtjevi odbiju. Razgovor predstavlja ozbiljno kršenje zakona o tržišnom natjecanju. Tijela za zaštitu tržišnog natjecanja mogu pretpostaviti da informacije razmijenjene u ovom razgovoru utječu na pregovore s kupcima i stoga utječu na konkurenciju. Takvu bi pretpostavku bilo izuzetno teško osporiti u postupku. U ovom kontekstu, činjenica da distributer može imati jaku poziciju na distribucijskom tržištu nije važna.

What Što trebate učiniti kada vam konkurent (čak i stari kolega, prijatelj ili rođak) daje komercijalne informacije o njihovoj tvrtki?

reći da ne smijete govoriti o zahtjevima distributera u tijeku pregovora s distributerom ili o našoj pregovaračkoj strategiji. Pritom je prihvatljivo govoriti o zadovoljstvu krajnjih kupaca kod distributera ili o otvaranju novog distribucijskog skladišta ili lokaciji skladišta. Kao pravilo, tijekom bilo kakvog kontakta s konkurentom, ne biste trebali razmjenjivati ​​nikakve informacije koje bi mogle imati učinak inspiriranja nas ili našeg konkurenta da usvojimo našu/njihovu poslovnu strategiju, cijene, portfelj proizvoda, proizvodni proces itd. ili nas barem natjerati da to razmotrimo.

b) PRIMJER 2:

Sudjelujete na sastanku s interesnom skupinom. Interesnu skupinu čine različiti proizvođači tržišnog sektora koji prodaju određenu vrstu proizvoda. Sudionici raspravljaju o zaključcima koji se mogu izvući iz zajedničke analize proizvoda. 

Tijekom rasprave postaje jasno da će biti potrebno izvršiti nekoliko promjena proizvoda i modificirati proizvodni proces kako bi zadovoljio određene tehničke standarde. Tijekom ručka proizvođač kaže da će cijene sirovina i rezultata ispitivanja rasti. Kaže da bi se, po njegovom mišljenju, marketinške aktivnosti trebale usmjeriti na poboljšanje karakteristika proizvoda. Sastanak se može smatrati legalnim, ali uvijek treba imati na umu da se treba čuvati zabranjenih tema kada se radi o natjecateljima. Sve što je u suprotnosti s legitimnom svrhom zajedničkog razvoja i marketinga (npr. sve informacije o marketinškim aktivnostima, cijenama ili tržištima relevantnim za sastanak kao i informacije o troškovima proizvodnje ili nabave) nije dopušteno. Dakle, ako se razgovara o povećanju cijena sirovina i njihovom utjecaju na proizvodne troškove i cijene, trebate se ograditi od rasprave i objasniti da ne želite sudjelovati u razmjeni takvih informacija. Isto se odnosi i na ostale povjerljive informacije o kupcima, prometu, obujmu prodaje, kapacitetu, ulaganjima, inovacijama i tehnologiji. Dopušteno je govoriti o ukupnoj prodaji ili razvoju poslovanja općenito, što ne dopušta donošenje zaključaka o određenim proizvodima ili pojedinačnim proizvođačima.

c) PRIMJER 3:

Sudjelujete na sajmu i predstavljate naše proizvode. Zaposlenik konkurencije posjećuje vaš štand i predstavlja se kao zaposlenik konkurencije. Kaže da bi želio znati više o razvoju proizvoda i pita o specifičnim proizvodima izloženim na štandu. Želi znati više o cijenama, troškovima proizvodnje i razvoja, kao io korištenim materijalima. Kako bih trebao odgovoriti?

Nemojte otkrivati ​​nikakve informacije osim informacija navedenih u brošurama proizvoda, cjenicima ili drugim informacijama dostupnim na štandu ili web stranici vaše tvrtke. Informacije vezane uz lansiranje proizvoda, troškove proizvodnje i razvoja te know-how spadaju u vrlo važne poslovne detalje. Razmjena ovih informacija predstavlja kršenje zakona o tržišnom natjecanju. Čak i ako druga osoba ponudi također otkrivanje informacija o razvoju konkurentskog proizvoda itd., nije vam dopušteno davati takve povjerljive informacije.

2.5. NEFORMALNI SASTANCI S KLIJENTIMA/IZVOĐAČIMA

2.5.1. Kada sudjelujete — kao predstavnik KAN grupe — na zajedničkim sastancima s klijentima ili izvođačima, dužni ste dostojanstveno i kulturno predstavljati KAN grupu.

2.5.2. Prilikom prihvaćanja poziva na sastanak morate ostati objektivni i djelovati u interesu KAN grupe.

2.5.3. Poslovni sastanci (i večere) tiču ​​se poslova tvrtke, stoga na njih ne smijete pozivati ​​članove svoje obitelji.

2.5.4. Prihvaćanje poziva dobavljača, izvođača mora biti odobreno od strane vašeg nadređenog u pisanom obliku ili putem e-maila. Najmanje dvije osobe iz KAN grupe moraju biti prisutne na sastanku s dobavljačem ili izvođačem.

2.6. INFORMACIJE U VLASNIŠTVU KAN GRUPE/POVJERLJIVOST I ZAŠTITA IMOVINE KAN GRUPE

2.6.1. Kao zaposlenik/suradnik KAN Grupe, dužni ste čuvati povjerljivost informacija koje ste dobili od KAN Grupe ili ste ih dobili neovisno o njihovom izvoru, ali u vezi s Vašim zaposlenjem/suradnjom — osim situacije kada ste ovlašteni otkriti podatke ili ako je to propisano zakonom.

2.6.2. To znači da općenito svaka informacija koja se odnosi na KAN Grupu nije javna informacija. Također se odnosi na informacije koje su povjerili klijenti, izvođači, dobavljači itd. Posebno:

a) Zabranjeno vam je otkrivanje podataka u vlasništvu KAN Grupe bez izričitog dopuštenja.

b) Tijekom trajanja zaposlenja/suradnje dužni ste čuvati povjerljivost u pogledu sve informacije koje se odnose na rad u KAN Grupi na neograničeno vrijeme.

c) Vaša je dužnost zaštititi podatke u vezi s aktivnostima KAN Grupe koje ste prikupili od neovlaštenih trećih strana. Morate poduzeti radnje kako biste zaštitili materijalnu imovinu i drugu imovinu od nezakonite upotrebe ili gubitka, uključujući prekršaj ili zločin, te u slučaju zlouporabe povjerenja.

d) Sve podatke zaštićene od strane KAN Grupe na bilo koji način — bez obzira na koji i gdje su zabilježeni — dokumenti, računalo, tehnički crteži itd. — u slučaju neovlaštenog otkrivanja, kopiranja, slanja iz tvrtke ili izvan IT infrastrukture KAN Grupe (poslužitelja, medija, kompjutorskih računala) kao i neovlaštenog oštećenja, uklanjanje — bez obzira na svrhu — smatra se zlouporabom i štetom za KAN Grupu, i može rezultirati disciplinskim i kaznenim posljedicama te građanskopravnom odgovornošću.

e) Otkrivanje podataka u vlasništvu KAN Grupe u svrhu stjecanja osobne koristi ili korištenja u privatne svrhe smatra se zlouporabom i štetnim za KAN Grupu, i može rezultirati disciplinskim i kaznenim posljedicama te građanskopravnom odgovornošću.

f) Nakon prestanka radnog odnosa/suradnje s KAN Grupom, dužni ste vratiti sve dokumente koje ste dobili ili ste izradili, dok obavljati svoj posao netaknuto. To se primjenjuje se na bilo koju dokumentaciju, bez obzira na medij.

2.6.3. Morate pravilno zaštititi svu imovinu KAN grupe od gubitka, krađe ili oštećenja. To se posebno se odnosi na materijalnu imovinu, intelektualno vlasništvo i informacije na bilo kojem elektroničkom (računalnom) mediju. Primjeri takvih informacija su: organizacijski podaci, osobni podaci, tehnologije i procesi, metode proizvodnje, marketing, oglašavanje, komercijalni i financijski podaci te razrade planova razvoja.

2.6.4. Štoviše, zabranjeno vam je korištenje materijalne imovine, intelektualnog vlasništva, podataka na elektroničkim (računalnim) medijima i položaja koji obnašate u privatne svrhe.

2.6.5. Detaljan opis povjerljivosti podataka nalazi se u NND programu u mapi IT/SIGURNOST PODATAKA/SIGURNOSNI STANDARDI folder.

2.6.6. PRIMJERI:

a) Primjer 1:

Trener ste nogometnog tima svog djeteta i trebate poslati e-poštu različitim sponzorima sljedećeg nogometnog turnira hitno. Za to vam nije dopušteno koristiti adresu e-pošte svoje tvrtke. Vaša e-mail adresa tvrtke sadrži adresu tvrtke, stoga je u koliziji s djelatnošću tvrtke i može biti štetna za imidž ili ugled KAN GRUPE. Takvu poštu trebate poslati s vaše privatne adrese nakon posla.

b) Primjer 2

Idete na poslovno putovanje i vaša obitelj vas moli da putovanje spojite s privatnim odmorom. Zabranjeno je kombiniranje poslovnih ručkova/večera/putovanja s privatnim večerama/odmorima/putovanjima u društvu članova obitelji ili prijatelja.

2.7. ELEKTRONIČKI PODACI

2.7.1. Elektronički preneseni i/ili pohranjeni podaci KAN Grupe imovina je koja zahtijeva posebnu zaštitu. Dakle, IT podaci — bez obzira na to kako i gdje su snimljeni — u slučaju bilo kakvog neovlaštenog otkrivanja, kopiranja, slanja iz tvrtke ili izvan IT infrastrukture KAN grupe (poslužitelja, medija, kompjutorskih računala) kao i bilo kakvog neovlaštenog oštećenja, uklanjanja — bez obzira na svrhu — smatra se zlouporabom štetnom za KAN Grupu i može rezultirati disciplinskim i kaznenim posljedicama te građanskom odgovornošću.

2.7.2. Tijekom radnog vremena i na radnom mjestu, KAN Grupa održava nultu toleranciju na bilo kakvo ponašanje koje krši osnovne vrijednosti i politiku KAN Grupe, uključujući gledanje pornografskih snimaka i drugog materijala koji je u suprotnosti s općim etičkim standardima i dobrim manirama.  Svaka nepropisna, valjanim narudžbama KAN GRUPE protivna elektronička/informatička oprema (računalo) i sredstvo komunikacije, bez obzira na vrstu, smatrat će se ozbiljnim prekršajem prema KAN Grupi.

2.7.3. KAN grupa drži standarde SIGURNOSTI PODATAKA. Svaki korisnik podataka odgovoran je za održavanje sukladnosti s tim standardima i povezanim postupcima. Detaljan opis zaštite podataka nalazi se u programu NND u mapi IT/SIGURNOST PODATAKA.

2.8. SUKOB INTERESA

2.8.1. Sukob interesa je situacija kada je osobni interes u koliziji s interesom KAN grupe. Kao zaposlenik/suradnik KAN grupe dužni ste izbjegavati situacije koje bi mogle dovesti do sukoba interesa.

2.8.2. Posebno biste trebali izbjegavati i zaštititi se od:

a) neprijavljenih financijskih i drugih odnosa s klijentima i subjektima koji surađuju s KAN Grupom;

b) bilo kakvih odnosa s konkurencijom, uključujući zapošljavanje ili konzultacije;

c) uključenost u konkurentsku aktivnost protiv KAN Grupe na bilo koji način;

d) rad za treće strane koristeći opremu KAN Grupe i radno vrijeme koje plaća KAN Grupa;

e) bilo koje druge namještaljke ili okolnosti koje uključuju vašu obitelj ili prijatelje koje bi vas mogle spriječiti da djelujete u interesu KAN grupe.

2.8.3. U slučaju da ste vi ili član vaše obitelji uključeni u konkurentsku aktivnost (stvarno ili potencijalno) — dužni ste o tome pismeno obavijestiti svog nadređenog/direktora tvrtke i direktora odjela za ljudske resurse KAN Grupe.

2.8.4. Kao zaposlenik/suradnik KAN Grupe, dužni ste obavijestiti predstavnika tvrtke i osobnog direktora KAN Grupe o sukobu interesa svaki put kada do njega dođe.

2.8.5. PRIMJERI:

a) Primjer 1

Surađujete s Odjelom za planiranje ili nabavu KAN grupe i znate da članovi vaše (čak i daleke) obitelji vode tvrtku koja prodaje proizvode koji su konkurentni proizvodima koje proizvodi/prodaje KAN Grupa. Nije vam dopušteno koristiti svoje znanje npr. dobavljača, cijene, popusti KAN Grupe kako bi donijeli koristi vašem obiteljskom poslovanju. Podaci o dobavljačima/kupcima/cijenama/popustima su povjerljivi i podliježu posebnoj zaštiti. Također biste trebali odmah prijaviti postojanje takvog poslovanja u pisanom obliku kako biste uklonili sukob interesa.

b) Primjer 2

Vi surađivate ​​s odjelom razvoja tvrtke, a vaš brat radi u odjelu prodaje konkurentne tvrtke. Brat vam je predložio osnivanje nove tvrtke koja bi spojila vaše i njegovo znanje. Znanje koje ste stekli tijekom rada u KAN grupi smatra se intelektualnim vlasništvom KAN grupe i ne smije se koristiti u vašu korist ili korist članova vaše obitelji.

c) Primjer 3

Vi ili član vaše obitelji imate financijski udio u subjektu koji je spreman poslovati s KAN Grupom i sudjelujete u donošenju odluka. Ovo je ozbiljan problem — o tome biste trebali razgovarati sa svojim nadređenim i direktorom tvrtke KAN Grupe. On ili ona će odlučiti poduzeti radnje kako bi osigurali da nećete raditi u ime KAN grupe s ovim subjektom.

2.8.6. PITANJA I ODGOVORI:

a) Pitanje i odgovor 1

Moj dobar prijatelj radi u tvrtki koja bi mogla biti ozbiljan klijent KAN-a — pita me kao prodajni djelatnik/suradnik ako bi KAN Grupa bila zainteresirana za prodaju robe njegove tvrtke. Što da radim? 

Ovu situaciju morate prijaviti svom nadređenom i on ili ona će se pobrinuti za to. Ne biste trebali biti uključeni u ovu transakciju. Međutim, kako možete dobiti važnog klijenta, nema potrebe da ga odmah odbijete.

b) Pitanje i odgovor 2

Moj dobar prijatelj me je zamolio na konzultaciju u njegovoj tvrtki koja je konkurent KAN Grupe. Iako je to bio samo tehnički savjet, koji nije povjerljiv, nisam siguran, što bi trebao učiniti?

Trebali biste pitati svog nadređenog koji će objektivno razmotriti pitanje. Uvijek trebate imati na umu da je razmjena informacija među konkurentskim tvrtkama u mnogim slučajevima zakonski zabranjena propisima o nepoštenom tržišnom natjecanju. Vidite također odjeljak "Pošteno i eksplicitno natjecanje”.

III. ODNOSI S IZVOĐAČIMA I KONKURENCIJOM

3.1. POŠTENO I EKSPLICITNO NATJECANJE

3.1.1. Kao zaposlenik/suradnik KAN Grupe dužni ste:

a) ne otkrivati ​​podatke o društvima KAN Grupe ako ste do njih došli temeljem zaposlenja/suradnje, neformalnih kontakata ili slučajno;

b) poštivati ​​autorska prava;

c) ne otkrivati ​​zaštićenu dokumentaciju i materijale KAN Grupe trećim stranama bez izričitog pismenog pristanka Uprave KAN Grupe; zaštićeni podatak je svaki podatak o KAN grupi koji nije javno objavljen.

3.2. ZABRANA NATJECANJA

3.2.1. Tijekom rada za KAN Grupu zabranjeno Vam je obavljanje bilo kakve aktivnosti koja je konkurentna KAN Grupi.

3.2.2. Ova obveza obuhvaća sve pravne oblike konkurentskog djelovanja u podružnicama istovjetnim onima KAN Grupe, a posebno: djelovanje u svojstvu zaposlenika, suradnika, agenta, izvođača, ugovornih poslova, posrednika (punomoćnika) konkurentskih društava, samostalno vođenje poduzeća ili putem treće strane, odnos dioničara-tvrtke.

IV. SAFE MEĐUNARODNO POSLOVANJE

4.1. Zbog međunarodne prirode svog poslovanja, KAN Grupa pridržava se svih primjenjivih trgovinskih ili gospodarskih sankcija, kontrole izvoza, embarga ili sličnih zakona, propisa, pravila, mjera ograničenja, popisa ograničenih ili određenih strana, licenci, naloga ili zahtjeva koji mogu biti na snazi ​​s vremena na vrijeme, primjenjivo u EU, UK, SAD i UN.

4.2. ZEMLJE POKRIVENE ZABRANOM TRGOVINE:

4.2.1. Grupa KAN trenutno ne posluje izravno ili neizravno sa sljedećim zemljama: Sirija, Sudan, Sjeverna Koreja, Iran, Kuba, Krim, dio teritorije Ukrajine: Regija Donjeck i regija Lugansk.

4.3. VOJNE ILI SANKCIONIRANE ROBE DVOJNE NAMJENE

4.3.1. Zaposlenici i suradnici KAN Grupe provjeravaju smatraju li se proizvodi, usluge, znanje ili tehnologija vojnim predmetima, predmetima s dvojnom namjenom ili su obuhvaćeni sankcijama određene zemlje (npr. ciljne zemlje).

4.3.2. Predmeti dvojne namjene mogu se koristiti i u civilne i u vojne svrhe i uključuju radarske i laserske tehnologije za pomorsku i drugu navigaciju, ali također potencijalno za navigacijske sustave za bacače projektila ili proizvodnju nuklearnog oružja.

4.3.3. Zaposlenici i suradnici KAN Grupe dužni su poštivati ​​relevantne zakone i ishoditi dozvole prije izvoza proizvoda koji su ograničeni sankcijama.

4.4. SANKCIONIRANE STRANE

4.4.1. Zaposlenici i suradnici KAN Grupe provjerit će jesu li strane u transakciji uključene na najnovije popise ("crne liste") sankcioniranih strana u dotičnoj zemlji, EU-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, SAD-u ili na popise koje je definirao UN.

4.4.2. Informacije o propisima Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenih naroda u vezi s određenim restriktivnim mjerama i popisima subjekata obuhvaćenih tim mjerama dostupni su na sljedećim web stranicama:

a) Europska unija: https://www.sanctionsmap.eu/#/main

b) Sjedinjene Američke Države: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

c) Ujedinjeno KingKraljevstvodom: https://www.gov.uk/government/publications/current-list-of-designated-persons-terrorism-and-terrorist-financing  

d) Ujedinjeni narodi: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988

4.5. ZEMLJE VISOKOG RIZIKA

Teritoriji na kojima rizik od pranja novca i financiranja terorizma može biti veći nazivaju se zemljama s većim rizikom.

a) Zaposlenici i suradnici Grupe KAN dužni su provjeriti uključuju li transakcije zemlje visokog rizika i poslovanje s tim zemljama može biti podložno ograničenjima, također ovisno o stranama transakcije.

4.6. UPOZORENJE - NA ŠTO TREBA PAZITI

4.6.1. Zaposlenici i suradnici KAN Grupe dužni su biti svjesni neobičnih situacija ili okolnosti koje mogu biti različite ovisno o proizvodu, tržištu ili drugim čimbenicima uključenim u transakciju.

4.6.2. Na što posebno treba paziti:

a) ime ili adresa klijenta slični su sankcioniranoj osobi ili subjektu na "crnim listama";

b) klijent ili posrednik ne želi pružiti informacije o identitetu kupca, gdje se proizvodi koriste;

c) neke logističke informacije ostaju nejasne/neodređene: uvjeti otpreme ili isporuke (npr. poštanski pretinac, hotel, špediter, zračna luka, isporuka u nepoznato logističko središte; ponovna otprema; zemlja odredišta ili konačno odredište);

d) neki aspekti transakcije su neuobičajeni: uvjeti ili način plaćanja; kupac nije upoznat s proizvodom ili njegovom upotrebom; proizvod se ne uklapa u kupčevo područje aktivnosti ili lokaciju; pošiljatelj je naveden kao konačno odredište; traži se neobično pakiranje ili način dostave; kupac odbija korištenje standardnih usluga (jamstvo, održavanje, ažuriranje itd.); bilo što drugo izvan uobičajenog ili izvan uobičajenog tijeka poslovanja.

V. KONTAKTI S TISKOM I OSTALIM MEDIJIMA

5.1. Primari

Postavke kolačića

Koristimo kolačiće za pružanje različitih usluga, za kontinuirano poboljšanje naših usluga, za prikazivanje oglasa u skladu sa vašim interesovanjima na našoj veb stranici i za pružanje funkcija društvenih medija. Neki kolačići su neophodni za pravilno funkcionisanje naše veb stranice i da bi vam omogućili da koristite njene funkcije. Uz vašu suglasnost, takođe koristimo analitičke kolačiće za poboljšanje naše veb stranice i marketinške kolačiće za prikazivanje reklama i sadržaja na našoj veb stranici. Saznajte više o kolačićima i kako da ih koristite.
Klikom na „Prihvati sve“, pristajete na upotrebu svih kolačića. Klikom na „Prilagodi postavke kolačića“, možete izabrati koje kolačiće prihvatate. Možete da promenite postavke kolačića ili da povučete svoju suglasnost u bilo kojem trenutku.

Postavke kolačića

Ovaj alat pomaže da se izaberu i deaktiviraju razne oznake/trakeri/analitički alati koji se koriste na ovoj veb lokaciji.