KAN-therm: KAN SET 7.2 — provjerite nove funkcije i uživajte u novim mogućnostima
Main image. Main image. Main image. Main image.

 

KAN SET 7.2 — provjerite nove funkcije i uživajte u novim mogućnostima

 

Drago nam je da možemo da objavimo da je najnovija verzija KAN SET sada dostupna na engleskom jeziku.

KAN SET softver je sveobuhvatan alat koji podržava proces projektiranja. Alat kombinira proračune za hladnu i toplu sanitarnu vodu kao i toplotne gubitke i dobitke sistema za grijanje i hlađenje.

Nova ažurirana verzija – KAN SET 7.2 obogaćena je sa sedam novih funkcionalnosti u modulu podno grijanje i dva druga dodatna poboljšanja kako je i prezentirano u nastavku. Sve to radi daljnjeg poboljšanja dizajna instalacija i skraćivanja vremena izvođenja projekta.

NOVE FUNKCIONALNOSTI KAN SET 7.2

1. Mehanizam za određivanje efektivne površine grijanja podnih panela

2. Poboljšanja modifikacije oblika grijaćih polja (rezanje, lijepljenje, dodavanje ili uklanjanje vrhova u položaju pokazivača)

3. Mogućnost odabira smjera crtanja grijaćih krugova i načina polaganja cijevi u konkavnim kutovima

4. Funkcija koja prikazuje pomoćne linije za ručno crtanje krugova

5. Praktično umetanje grijaćih polja oko mjesta pokazivača

6. Proširen raspon shema miješajućih pumpnih grupa

7. Signalizacija nepovezanih grijaćih polja

OSTALA KORISNA POBOLJŠANJA

1. Opsežni grafički uređivač

2. Daljnji razvoj procesa projektiranja