KAN-therm: KAN-therm kolektor
Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN-therm kolektor

 

KAN-therm kolektor za snabdijevanje i povrat.

 

Standardni kolektori položeni su uzduž duže strane grijane površine. Oni su položeni s PE-cijevima - promjera 160-180 mm, međutim, polaganje kolektora duž kraće strane je također moguće.

Dijelovi kolektora su međusobno spojeni zavarivanjem sa elektro-otpornim konektorima.

Grane iz kolektora na cijevi za grijanje su napravljene kao cijevni profili zavareni s kolektorom i raspoređeni na udaljenosti koje proizlaze iz dizajna sustava.

 

 

Kolektori se rade kao produkt pojedinačne tehničke dokumentacije na licu mjesta ili ih se isporučuje kao montirane i spremne segmente.

Da bi se osigurala ujednačenost toka distribucije medija grijanja kroz zavojnice, Tichelman sustav za opskrbu pojedinih petlji se primjenjuje putem odgovarajućeg projektiranja kolektora.

Grijne petlje su povezane s granama kolektora, konektorima s KAN-therm Push prstenovima.

Kolektori mogu biti izolirani ili položeni izravno u sportskom terenu (4) (oni su kao takvi grijni elementi).

U slučaju sustava grijanja manjih vanjskih površina, distributeri za KAN-therm površinsko grijanje se mogu koristiti (link na "Distributeri za KAN-therm površinsko grijanje)