KAN-therm: Jamstvo izjava
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Jamstvo izjava

KAN-therm proizvodi dolaze sa 10-godišnjim jamstvom materijala.*

KAN Sp. z o.o. se obavezuje da će otkloniti fizičke nedostatke ili isporučiti elemente sistema KAN-therm bez nedostataka ako se ti nedostaci uoče u roku od 10 godina od datuma prodaje (2 godine u slučaju komponenti za kontrolu i automatizaciju).

KAN Co je osiguran u iznosu od 6 359 974,56 EUR za pokrivanje mogućih potraživanja, koja mogu uslijediti iz odredbi o jamstvu. 

This guarantee covers the use of products according to their specifications.

*Warranty conditions >>