KAN-therm: KAN-therm standardne cijevi u 5 slojeva!
Main image. Main image. Main image. Main image.

 

KAN-therm standardne cijevi u 5 slojeva!

Zbog Vaše sigurnosti i udobnosti klijenata, neprestano poboljšavamo kvalitetu svojih proizvoda, zbog čega smo odlučili uvesti promjene u strukturu polietilenskih cijevi pod markom KAN-therm i optimizirati način pakiranja.

Promjena dizajna sastoji se od uvođenja petoslojne strukture polietilenskih cijevi PE-Xc, PE-RT (tip II) i BlueFloor PERT, koje su dostupne u ponudama KAN-therm Push i KAN-therm Press i podnog grijanja.


Zaštita EVOH  sloja

Postoje tehnički aspekti modifikacije strukture cijevi od troslojne (3L) do petoslojne (5L), što je posebno bitno za instalatere. Petoslojne cijevi su tehnički naprednije verzije troslojnih cijevi. U strukturi zida petoslojnih polietilenskih cijevi EVOH difuzni zaštitni sloj je "skriven". EVOH sloj je zaštićen od mehaničkih oštećenja tokom ugradnje cijevi na gradilištu.

Na ovaj način čitav sistem petoslojnih cijevi zaštićen je od difuzije kisika, što rezultira rizikom od korozije metalnih elemenata prisutnih u sistemu.

5 slojeva tehnologije u KAN-therm cijevima!

Postojeće polietilenske cijevi s troslojnom (3L) strukturom konačno su zamijenjene novim petoslojnim (5L) verzijama.

Tehnički i formalno, dvije verzije cijevi su zamjenjive i mogu se koristiti zajedno ili naizmjenično u okviru jednog sistema.

Daljnja optimizacija je metoda pakiranja koja se zasnivai na valovitoj ambalaži za sve dužine polietilenskih cijevi PE-Xc, PE-RT i BlueFloor PERT u 5-slojnom dizajnu. Ovo rješenje minimizira rizik od mehaničkih oštećenja cijevi tokom transporta i skladištenja, kako u skladištima, tako i na gradilištima.

Navedene promjene uvode se jedna za drugom za vrijeme prelaska s troslojne na petoslojnu konstrukciju.